LESERUNDERSØKELSEN 2019

 Magasinet på grasrota i norsk motorhobby  

LESERUNDERSØKELSEN 2019

 

Vår fjerde leserundersøkelse er avsluttet og vi har fordøyd resultatene og analysert alle svar, kommentarer og trender vi la opp til i spørsmålene vi stilte.

Å sette opp en slik undersøkelse er ikke gjort på fem minutter, men krever sin mann med forbruk av tid. Et spørsmål leder mer enn en gang til et bekreftende spørsmål lenger ute i undersøkelsen, og ett og annet spørsmålet kunne ligne på hverandre. Alt sammen for å tyde og forstå hvordan dere som lesere oppfatter oss og ønsker bladet skal være framover.

Vi lagde denne undersøkelsen såpass lang og krevende at vi visste den ville bli i overkant tidkrevende for enkelte. Allikevel var fullføringsprosenten på 84, noe som er tilfredsstillende. Vi lever jo i den raske digitale tidsalder, tross alt.

Den første siden, av i alt tre sider dreide seg om abonnenter, ikke-abonnenter, løssalg, tilgjengelighet i butikk, sosiale medier, nettside, og dine opplevelser-inntrykk av oss på treff og, eller fotograferinger. Summen av alle svarene er at vi er svært godt fornøyde. Med unntak av ett punkt som vi allerede har gjort noe med. Det viser seg at en ganske stor prosent av svarerne (dere) ikke ante at vi hadde både nettside og nettbutikk! Vi har allerede laget ny nettside vi er strålende fornøyde med, og er i gang med å promotere siden enda hyppigere og bedre.

Side to handlet om bladets kvalitet, layout, innhold og valg av retninger. Dere ga oss bortimot full score også her, og med mange gode kommentarer og ønsker vi vil oppfylle etter beste evne. Ikke alle ønskene sjølsagt, men et godt utvalg vil bli jobbet med framover. Det vi legger spesielt merke til er deltagernes ønske om beholde vår profil hva stoff og fordeling av bredden bladet inneholder. Vi er på god vei og velger stoff i bladet som våre lesere setter stor pris på. Vi merker oss et klart ønske om blant annet flere "garasjereportasjer" framover.

Side tre handlet om din generelle vurdering av bladet. Vi ba om dine vurderinger av vår posisjon i markedet, vårt omdømme og om vi er kjent i miljøene, og om "du" omtalte bladet. Vi spurte også om du kjente igjen vår "røde tråd" i Cruiser Magazine. Sammenlagt resultat av disse spørsmålene viser at deltagerne signaliserer en økt kjennskapsfaktor i forhold til tidligere år, samt en forsterket kjennskap til bladet røde tråd. På de to "stjernevurderingene" vi ba dere foreta får vi på begge 8,6 av 10. Noen kommentarer sier at de sparer to stjerner slik at vi har noe å jobbe opp mot framover. Helt greit det …

Vi har plukket ut fem svært aktuelle tema vi skal jobbe med framover. Vi røper ikke alt her, men alle punktene er et resultat av deltagerne i undersøkelsen. Vi har "baller nok" til åpent og fritt be om våre leseres råd og meninger, og tar våre lesere på alvor og lytter ydmykt til alle gode råd. Takk for deltagelsen.

stolen-logo.png
amrikbildlr_logo.png
Vangbo-logo2.png
jensenglass-logo.png
logo-car-name.jpg
RS_logo_lillestrom_original.png
thorsgarage-mainlogo.png
logo-link.jpg
sarpmotornylogo19.png
aarnes-logo.png
oms-logo.png
web-logo.png